Monsanto March

Social Justice and its Critics

Tag: Spanish

Latino Conservatives Debate Liberals on the Wall, Amnesty, and Political Polarization (Part 2/2)
Latino Conservatives Debate Liberals on Immigration, Trump, and Race (Part 1/2)
Learn Spanish - Lesson 2 - Becoming Acquainted
Spanish Listening Practice  [Listening Comprehension Activity] (2017)🆕
What is a human rights treaty body?
Articles, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

What is a human rights treaty body?

Për çka është fjala? Ç’është Komiteti për Zbatimin e Traktateve? Shtetet i kanë diskutuar dhe janë dakorduar për standardet më themelore minimale të të drejtave të njeriut. Shtetet janë pajtuar që t’i zbatojnë këto standarde dhe këto standarde janë bërë

Read More