Monsanto March

Social Justice and its Critics

Tag: Bato dela Rosa

Palace: UNHRC resolution one-sided, based on false information | ANC
UN body pabor sa hiling na ulat ukol sa human rights sa Pilipinas | TV Patrol