Karnataka Assembly Floor Test | Karnataka Politics Latest News | YOYO Kannada News

Author Since: Mar 11, 2019

  1. Ennu munde jds sarakara 5 seatu baralla, thu kachada nan maga kariedli, thu maryadi ella e nayi nan magange, bayi alla avndu

Related Post